Priser

Ydelse Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
Kørekortattest 440 kr. 550 kr.
Sikkerhedssele, fri for brug 440 kr. 550 kr.
Styrthjelm, fri for brug 440 kr. 550 kr.
Privat telefonkonsultation (gr. 2 patinter) 120 kr. 150 kr.
Privat konsultation (gr. 2 patienter) 280 kr. 350 kr.
Privat telefonkonsultation 120 kr. 150 kr.
Privat konsultation 280 kr.
Influenzavaccine og konsultation 250 kr.
Vaccinehonorar VOKSNE 300 kr.
Vaccinehonorar BØRN 150 kr.
Lægeerklæring til handicapskilt 440 kr. 550 kr.
Lægeerklæring til fritagelse af f.eks. idræt 400 kr. 500 kr.
Frihåndsattest v. uarbejdsdygtighed 750 kr.
Sygemelding 750 kr.
Frihåndsattest v. uarbejdsdygtighed STUDERENDE 375 kr.
Sygemelding STUDERENDE 375 kr.

Udeblivelser

Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på kr. 500. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til øvrige attester vil der blive opkrævet et honorar på attestens fulde pris. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt

Øvrigt

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos sekretæren om disse priser.

Attester, hvor priserne er fastsatte af andre end alles Lægehus, kan findes her.
Staten pålagde pr. d. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.